top of page

kjøp Focalin XR (dexmetylfenidat) 20 mg i norge 

focoline.jpg

e_post  OSS I DAG FÖR SAMRÅD: royaltyapotek@gmail.com

 

Focalin XR er en en gang daglig behandling for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller ADHD. Focalin XR inneholder medikamentet dexmetylfenidat (Focalin ™), et sentralstimulerende middel i sentralnervesystemet. Dexmetylfenidathydroklorid finnes også i metylfenidat, som har blitt brukt til å behandle ADHD i mer enn 30 år.

  

    Focalin (dexmetylfenidat) og Focalin XR (utvidet frigjøring) er psykostimulerende midler, eller bedre kjent som
sentralstimulerende midler. Focalin brukes hovedsakelig til behandling av ADHD (ADHD) og narkolepsi, en tilstand preget av søvnighet på dagtid hvor pasienten regelmessig faller i en dyp søvn
i løpet av dagen. Narkolepsi er en forstyrrelse i søvn-våkne kontrollmekanismer i hjernen som er forstyrrende
med både våkenhet på dagtid og nattesøvn.
Bruk av et medikament for dets godkjente indikasjoner kalles dets merkede bruk. I klinisk praksis foreskriver imidlertid leger ofte ikke-merkede medisiner når de publiserer kliniske studier, saksrapporter,
eller deres egen kliniske erfaring støtter effekten og sikkerheten til disse behandlingene.
I mange kliniske studier og betydelig klinisk erfaring har Focalin tydelig vist forbedring
i resultater for barn med ADHD. Focalin øker barnets konsentrasjonsevne, forlenger oppmerksomheten,
og reduserer hyperaktivitet. Voksne med ADHD drar også fordel av behandling med Focalin. Focalin hjelper dem å konsentrere seg og holde fokus på oppgaver, øker oppmerksomhetsspennet og reduserer impulsivitet og hyperaktivitet.
Focalin (dexmetylfenidat) er kjemisk lik Ritalin (metylfenidat). Metylfenidat har
to speilbildeformer, kalt isomerer (d-, l-isomerer). Focalin er den aktive isomeren (d-isomeren) av
metylfenidat, mens 1-isomeren har liten eller ingen aktivitet. Isomerer er speilbildekjemikalier, lignende
til høyre og venstre hånd, og er ikke lagt over hverandre (dvs. kan ikke plasseres oppå hverandre). Fordelen med
Focalin er for pasienten å ta den aktive isomeren av metylfenidat, men i tilsvarende doser
liten forskjell mellom Focalin og Ritalin.
Fordi Focalin og Focalin XR er sentralstimulerende midler, er de nøye regulerte stoffer. Legen må skrive en ny resept hver gang de gjør det

bottom of page