top of page

beställa Focalin XR (dexmetylfenidat) i sverige

focoline.jpg

e_post  OSS I DAG FÖR SAMRÅD: royaltyapotek@gmail.com

 

Focalin XR är en en gång om dagen för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller ADHD. Focalin XR innehåller läkemedlet dexmetylfenidat (Focalin ™), ett stimulerande medel i centrala nervsystemet. Dexmetylfenidathydroklorid finns också i metylfenidat som har använts för att behandla ADHD i mer än 30 år.

  

    Focalin (dexmetylfenidat) och Focalin XR (förlängd frisättning) är psykostimulerande medel, eller bättre känd som
stimulantia. Focalin används främst vid behandling av ADHD (ADHD) och narkolepsi, ett tillstånd som kännetecknas av sömnighet på dagtid där patienten regelbundet faller i en djup sömn
under dagen. Narkolepsi är en störning av sömn-vakna kontrollmekanismer i hjärnan som stör
med både vakenhet dagtid och natt sömn.
Användningen av ett läkemedel för dess godkända indikationer kallas dess märkta användning. I klinisk praxis ordinerar läkare dock ofta mediciner för omärkt användning (”off-label”) när publicerade kliniska studier, fallrapporter,
eller deras egna kliniska erfarenheter stöder effektiviteten och säkerheten för dessa behandlingar.
I många kliniska studier och betydande klinisk erfarenhet har Focalin tydligt visat förbättring
i resultat för barn med ADHD. Focalin ökar barnets koncentrationsförmåga, förlänger uppmärksamheten,
och minskar hyperaktivitet. Vuxna med ADHD drar också nytta av behandling med Focalin. Focalin hjälper dem att koncentrera sig och förbli fokuserade på uppgifter, ökar deras uppmärksamhet och minskar impulsivitet och hyperaktivitet.
Focalin (dexmetylfenidat) liknar kemiskt Ritalin (metylfenidat). Metylfenidat har
två spegelbildsformer, som kallas isomerer (d-, l-isomerer). Focalin är den aktiva isomeren (d-isomeren) av
metylfenidat, medan l-isomeren har liten eller ingen aktivitet. Isomerer är spegelbildskemikalier, liknande
till höger och vänster hand, och är inte överlagrade (dvs kan inte placeras över varandra). Fördelen med
Focalin är att patienten tar den aktiva isomeren av metylfenidat, men vid motsvarande doser finns det
liten skillnad mellan Focalin och Ritalin.
Eftersom Focalin och Focalin XR är stimulantia är de noggrant reglerade ämnen. Läkaren måste skriva ett nytt recept varje gång de gör det

bottom of page